ติดตามงาน

ข่าวทั่วไป 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายจิตะพล รอดพลอย ผสญ.1 นายสายัณห์ เหมืองสอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายไพบูลย์ เรืองสงคราม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม เร่งรัด งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่บริเวณบ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ