คอลัมน์: แหวกฟ้าหาฝัน: เยือนมหาวิทยาลัยมรดกโลก Coimbra University

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 00:00:40 น.
by Brainy Kid

นักท่องเที่ยวที่มาเยือน Coimbra เมืองโบราณสำคัญที่มีประวัติยาวนาน ไม่เพียงควรไปเยือนมหาวิหารใหม่ และแวะถ่ายรูปกับ Aqueduct of Sao Sebastiao เท่านั้น ที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ต้องมาเยือนให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะเหมือนมาไม่ถึงเมืองนี้คือ มหาวิทยาลัย Coimbra มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโปรตุเกส และมิวเซียมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกโดยพระเจ้า Dinis I ในปี 1290 ณ กรุงลิสบอน ต่อมาในปี 1308 มหาวิทยาลัยถูกย้ายมายังเมือง Coimbra ก่อนถูกย้ายกลับไปลิสบอนอีกครั้งในสมัยพระเจ้า Alfonso IV อย่างไรก็ดี ภายหลังมหาวิทยาลัยได้ย้ายมาอยู่ ณ พระราชวัง Alcavova เมือง Coimbra เป็นการถาวรในปี 1537 โดยพระเจ้า John III ในช่วงแรก สาขาวิชาส่วนใหญ่ที่สอนในมหาวิทยาลัยมักเกี่ยวข้องแต่กับศาสนา ภายหลังมหาวิทยาลัยได้แยกตัวออกจากศาสนจักรอย่างเด็ดขาด และเพิ่มสาขาวิชาขึ้นอีกมากมายจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาโปรตุเกสที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 Marquis of Pombal ได้ทำการปฏิรูปมหาวิทยาลัยครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแห่งการฟื้นฟู และกลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียว ที่สมบูรณ์แบบในโปรตุเกส ที่นี่จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อประเทศสูงสุดทั้งในด้านการเมืองและสังคม ในช่วงที่โปรตุเกสกำลังเตรียมตัวเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป ที่นี่ได้เริ่มทำการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภาคพื้นยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ รวมทั้งเยอรมนี แต่กว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจนเป็นที่เรียบร้อยโดยยึดประกาศ Bologna อย่างสมบูรณ์ก็ปาเข้าไป ปี 2009 แล้ว

หลังการปฏิรูปจนเสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี 8 คณะ และจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงเอกไม่ว่าจะเป็นอักษรศาสตร์ กฎหมาย แพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาและการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและกายวิภาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดทั้งในด้านจำนวนอาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นคณะที่มีสาขาวิชาและห้องเรียนรวมทั้งห้องวิจัยที่มากที่สุดอีกด้วย ส่วนคณะแพทย์ก็มี โรงพยาบาลและศูนย์ทำวิจัยทางด้านคลินิกขนาดใหญ่ ควบรวมอยู่ ที่นี่จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปทางด้านการทำวิจัยโดยมีนักศึกษามากถึง 2 หมื่นคน และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของโปรตุเกสด้วย

นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เยือนส่วนอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2013 แล้ว มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสเยือนส่วนของห้องสมุด Joanina ที่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1717 ในรัชสมัยของ พระเจ้าจอห์นที่ 5 แห่งโปรตุเกส ซึ่งตกแต่งด้วยศิลปะแบบบาโรกด้วย ห้องสมุดที่ได้รับหนังสือเล่มแรกในปี 1750 นี้มีความสวยงามวิจิตรบรรจงตั้งแต่ประตูทางเข้าที่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับติดอาวุธประจำกษัตริย์แต่ละพระองค์ และหลังคาที่เป็นงานจิตรกรรมของ Simoes Ribeiro และ Vicente Nunes ศิลปินชาวโปรตุเกส ห้องสมุด ที่ประกอบด้วยอาคาร 3 ชั้น บรรจุหนังสือมากกว่า 2 แสนเล่มนี้ มีระบบการจัดเก็บและดูแลรักษาควบคุมความชื้นและอุณหภูมิอย่างดีเยี่ยมเพื่อให้หนังสือเก่าแก่ทั้งหลายสามารถคงสภาพอย่างดีตลอดฤดูหนาวและฤดูร้อน หนังสือส่วนหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่ถูกตีพิมพ์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 และเป็นหนังสือที่มีค่ามากที่สุดของยุโรปนั้นจะถูกจัดเก็บอยู่ในตู้ที่ทำจากไม้โอ๊ก และถูกดูแลโดยค้างคาวเพื่อป้องกันแมลงทำลาย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ กฎหมาย ปรัชญาต่างๆ ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของทวีปยุโรปและประเมินค่ามิได้อีกเป็นจำนวนมากด้วย ยิ่งกว่านั้น นักท่องเที่ยวยังจะได้ดูห้องสอบวิทยานิพนธ์ และห้องสวดมนต์ที่มีความวิจิตรบรรจงอย่างที่แทบไม่เชื่อสายตา ตัวเองเลยว่า ที่นี่คือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน จริงๆ ในยุคปัจจุบัน

บรรยายใต้ภาพ
บรรยากาศในห้องสมุด
หลังคาห้องสมุด
Chapel
แท่นบูชาใน Chapel
ห้องสอบวิทยานิพนธ์
ระเบียงในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย Coimbra
ลวดลายตกแต่งหลังคาตามห้องต่าง ๆ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง