เปิดอาคารใหม่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 00:00:58 น.

ดร.อำพน กิตติอำพน องคมนตรี และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารนวัตกรรม Innovation ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง