เปิดอาคารใหม่

ข่าวทั่วไป 1 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ดร.อำพน กิตติอำพน องคมนตรี และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารนวัตกรรม Innovation ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีดังกล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ