BKIชู4กลยุทธ์ลุยธุรกิจ ตั้งเป้าโกยเบี้ยประกัน2หมื่นล้าน

ข่าวเศรษฐกิจ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัทกรุงเทพประกันภัย หรือ BKI เปิดเผยแผนธุรกิจในปี 2562 ว่าบริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์หลัก 4 ข้อสำคัญ ได้แก่ 1.การขยายงานด้านการประกันภัยภัยรถยนต์ เชิงรุก โดยปีนี้ตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้น 20% ส่งผลให้สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรถยนต์เพิ่มเป็น 43% เทียบกับปี 2561 ที่ขยายตัวที่ 41%

2.การขยายในส่วนของ นันมอเตอร์ โดยมุ่งขยายงานโครงการเมกะโปรเจกท์ ประกันภัยภาครัฐ และงานตลาดเฉพาะกลุ่ม ตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 3.การพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยการนำ Robotic Process Automation มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน รวมทั้ง ลดต้นในการดำเนินงานของบริษัทได้อีกด้วย และ 4.การพัฒนาด้านอื่นๆ ได้แก่ การวางแผนเพิ่มจำนวน Risk Engineer และเพิ่มจำนวนตัวแทนใหม่ เพื่อรองรับ การขยายงาน เพิ่มอัตราการต่อกรมธรรม์เป็น 2% โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ขยายตัว 83.1% เพิ่มจาก 81.7% ในปีก่อนหน้า การขยายงานลูกค้ารายย่อย นอกจากนี้ยังมีแผนขยายสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา ในจังหวัดสมุทรสาคร สุพรรณบุรี และ ลำปาง

ในส่วนของการพัฒนาแบบประกันภัยเพื่อให้สนองความต้องการของลูกค้าโดยเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้เปิดตัวกรมธรรม์ใหม่ภายใต้ชื่อ "ประกันภัยโรคร้ายแรงจากยุง" คุ้มครองจากการเจ็บป่วยจาก 5 โรคร้ายที่เกิดจากยุง เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 99 บาทต่อปี, 199 บาทต่อปี, และ 299 บาทต่อปี รวม 3 แผน รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 70 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึง 100 ปี อีกด้วย สำหรับปี 2562 นี้บริษัทตั้งเป้ามีเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 20,000 ล้านบาท เติบโต 15%


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ