อบรม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 00:00:58 น.

คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คุณพินตา ศรีประย่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดอบรม"มาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตร ด้วยมาตรฐาน ThaiGAP" ให้พันธมิตรทางการค้าด้านการเกษตรของแม็คโครกว่า 60 ราย ณ อาคารธาราพัฒนาการ แม็คโคร สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง