เร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านอาหาร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 00:00:51 น.

นายมัลคอล์ม เพรสตัน ศาสตราจารย์อาวุโส วิทยาลัยการจัดการเคลล็อก และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด กล่าวในพิธีปิดงานสัมมนาธุรกิจเพื่อสังคมระดับนานาชาติด้านอาหารและเกษตรกรรม ครั้งที่ 6 หรือ The 6th  Responsible Business Forum on Food and Agriculture (RBF) ว่า แต่ละองค์กรจำเป็นต้องเชื่อมั่นในเทคโนโลยีใหม่ และเชื่อมั่น ในการประสานความร่วมมือระหว่างกันของพันธมิตร

ภายในงานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะ การจัดการปัญหาครอบคลุมอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร รวมทั้งการสนทนาพิเศษใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์นม ประมง ผักและผลไม้ โดยรวบรวมผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกด้านอาหาร ขับเคลื่อนนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ สอดคล้องกับแนวคิดหลักของอาเซียนประจำปีนี้ที่ว่า "Advancing Partnership for Sustainability" หรือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"

นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งมั่นดำเนินงานผ่านโครงการเมือง นวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งภูมิภาคอาเซียน สอบถามข้อมูลได้ที่ Regina Cheah ผู้จัดการ โกลบอล อินนิชิเอทีฟ อีเมล regi-na.cheah@globalinitiatives.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง