TIJ จับมือ UNODC พลิกโฉมการประชุมสู่ระดับสากล

ข่าวบันเทิง 6 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดการสัมมนาเยาวชนไร้พรมแดน ที่ใช้เครื่องมือ Design Thinking ผสานเทคโนโลยี มุ่งปลูกฝัง หลักนิติธรรมเพื่อการคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เชิญเยาวชนจาก 14 ประเทศทั่วเอเชีย เข้าร่วม "การสัมมนาเยาวชนไร้พรมแดน (Borderless Youth Forum)"

ในการสัมมนาครั้งนี้ เยาวชน 162 คน จาก 14 ประเทศทั่วเอเชียได้ติดต่อสื่อสาร ผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบข้ามพรมแดน (Design Across Border) ทั้งนี้เยาวชนผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากประเทศต่างๆ จะจับกลุ่มกัน เพื่อร่วมอภิปรายและ แลกเปลี่ยนวิธีการจัดการ 3 ปัญหาสำคัญ คือ การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังและรับคนดีกลับสู่สังคม การยุติความรุนแรงทางเพศ และการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมในบริบทของแต่ละประเทศ ซึ่งแนวคิดที่เยาวชนร่วมกันอภิปรายในการสัมมนาเยาวชนไร้พรมแดนในครั้งนี้ จะได้นำเสนอต่อสหประชาชาติในงาน Asia-Pacific Forum on Sustainable Development ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดย UNESCAP สามารถติดตามกิจกรรมของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เพิ่มเติม ได้ทาง https://www.facebook.com/tijthailand.org/ และ https://www.tijthailand.org/


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ