ลงพื้นที่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 00:00:11 น.

ยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์