คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: ร้อยเอ็ดหนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

ข่าวทั่วไป 6 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ที่แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรบ้านเล้า หมู่ที่ 2 ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร จ.ร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรเข้าร่วม เพื่อ ปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง กำหนดพื้นที่ เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในพื้นที่ปลูกข้าวเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาหรือพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพ และมีแหล่งน้ำตลอดฤดูเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ