ขานรับปลูกข้าวโพดหลังนาสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ยั่งยืน

ข่าวทั่วไป 8 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2562 ณ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ว่า กระทรวงเกษตรฯดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อปรับสมดุลปริมาณการผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืน ตลอดจน เพื่อให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ซึ่งในจ.ตาก มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จาก เป้าหมายเดิม 4 อำเภอได้แก่ อ.เมืองตาก อ.บ้านตาก อ.สามเงา และอ.วังเจ้า พื้นที่เป้าหมาย 6,163.38 ไร่ จากผลการดำเนินงานส่งผลให้จ.ตากมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,882 ราย พื้นที่ 25,070.75 ไร่ ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ (ยกเว้นอำเภออุ้มผาง) สำหรับผลผลิตทั้งหมดที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคมนี้ มีปริมาณ 25,543 ตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรในโครงการฯ และนำรายได้เข้าสู่จ.ตาก ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

"ความสำเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการฯ ในอ.บ้านตาก จ.ตาก แม้จะได้รับผล กระทบจากโรคระบาดระหว่างปลูกข้าวโพด แต่เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวและขายข้าวโพดแล้วยังได้กำไรไร่ละ 2,300-2,500 บาท ส่วนอำเภออื่นได้กำไรไร่ละ 3,000 - 3,500 บาทเช่นกัน นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดใกล้เคียง เช่น อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ก็มีรายได้เพิ่มจากการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนามากกว่าการปลูกข้าวเหมือนที่เคยทำมา โดยกระทรวงเกษตรฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลครบวงจรสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปภาคการเกษตรของนายกรัฐมนตรี ที่เน้นส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตามความต้องการของท้องตลาดและต้องมีตลาดรองรับ" นายกฤษฎา กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ