'บิ๊กฉัตร'จี้แก้ภัยแล้ง5จว.เหนือ

ข่าวทั่วไป 9 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เล็งเดินหน้า8โครงการสำคัญปี'63

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง การช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ และกำแพงเพชร ว่า ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทั้ง 5 จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาภัยแล้งและช่วยเหลือพื้นที่ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า จ.พิษณุโลกและสุโขทัยเสี่ยงขาดแคลนน้ำต้นทุนในเขตการบริการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และจ.นครสวรรค์เสี่ยงขาดแคลนน้ำต้นทุนนอกเขตการบริการของ กปภ. ขณะที่การปลูกพืชฤดูแล้งโดยเฉพาะข้าวนาปรังใน 5 จังหวัดดังกล่าว ปลูกเกินแผนที่กำหนดไว้ 300,000 ไร่ จึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปลูกข้าวตามแผนที่กำหนด ห้ามทำนาปรังรอบที่ 2 เด็ดขาด เพราะจะกระทบปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ อาจทำให้การใช้น้ำในภาคส่วนอื่นได้รับผลกระทบด้วย รวมทั้งยังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ เพราะปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ฤดูร้อนจะยาวนานกว่าปกติ

ด้านนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)เปิดเผยว่า ขณะนี้มีพื้นที่ประกาศ ภัยแล้งทั้งสิ้น 4 จังหวัดได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ตราด และชลบุรี ขณะที่น้ำอุปโภค-บริโภค กปภ. สาขาที่เฝ้าระวังทั้งในเขตและนอกเขตบริการพบว่า สาขาต่างๆยังส่งน้ำได้ตามปกติ ยกเว้นสาขาสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เริ่มขาดแคลนน้ำ แต่มีมาตรการให้สูบทอยน้ำจากแหล่งน้ำข้างเคียงมาเติมช่วง 10 มี.ค.-31 พ.ค. และจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา ส่วนการปลูกพืชฤดูแล้ง ในเขตชลประทาน 32 จังหวัด ปลูกเกินแผน 1.18 ล้านไร่ นอกเขต ปลูกเกินแผน 0.133 ล้านไร่ ใน 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครพนม บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ได้มีการเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือจากแผนทั้งหมด 1,897 แห่ง ดำเนินการแล้ว 530 แห่ง คิดเป็น 28% โดยเป็นแผนงานในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 737 แห่ง ดำเนินการแล้ว 226 แห่ง คิดเป็น 31%

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง โดยปี 2557 - 2561 ในภาคเหนือดำเนินโครงการทั้งหมด 12,247 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการการขนาดเล็ก ใช้งบประมาณรวม 60,648 ล้านบาท มีพื้นที่รับประโยชน์ 4.84 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำได้ 825 ล้าน ลบ.ม. และ เพิ่มแนวป้องกันตลิ่งได้ 89.57 กม. ส่วนปี 2562 ดำเนินโครงการในภาคเหนือรวม 2,458 โครงการ งบประมาณ 14,182 ล้านบาท พื้นที่รับประโยชน์ 270,065 ไร่ เพิ่มน้ำได้ 40.90 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ ช่วงปี 2563-2565 รัฐบาลมีแผนเร่งดำเนินการโครงการขนาดใหญ่และสำคัญ 8 โครงการ ในภาคเหนือเพื่อสร้างความยั่งยืนมั่นคง ได้แก่ 1.โครงการแผนหลักฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก เริ่มดำเนินการปี 2563 โครงการแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึง บอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ เริ่มปี 2563 โครงการผันน้ำยวม-ภูมิพล เริ่มปี 2564 โครงการเขื่อนน้ำกิ จ.น่าน เริ่มปี 2564 โครงการเขื่อนน้ำกอน จ.น่าน เริ่มปี 2564 โครงการเขื่อน แม่คำมี จ.แพร่ เริ่มปี 2564 โครงการเขื่อนแม่คำ จ.เชียงราย เริ่มปี 2565 และโครงการ ผันน้ำกก-อิง-สิริกิติ์ เริ่มปี 2565


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ