ตรวจเยี่ยม

ข่าวทั่วไป 9 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมนายปรัชญา ดิลกสัตยา ผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และร่วมหารือแนวทางตั้งจุดบริการรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกมีส่วนร่วมดำเนินงานของสหกรณ์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ