แจ้งเตือนเรือประมง เตรียมขึ้นทะเบียนใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 10 เมษายน 2562 00:00:22 น.

ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาเรือประมงที่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่คณะกรรมการแก้ปัญหาการครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเรือประมง เสนอ ตามข้อเรียกร้องของสมาคมประมงแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาการครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมและการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับเรือประมง

นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ออกประกาศ เรื่อง การแก้ปัญหาครอบครองเครื่องมือวิทยุคมนาคมสำหรับเรือประมง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาการครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมและการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับเรือประมง ซึ่งล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประกาศฉบับดังกล่าวได้แก่ สำนักงาน กสทช.  กรมประมง  กรมเจ้าท่า และกรมศุลกากร กำลังหารือและเร่งดำเนินการในเรื่องของวิธีปฏิบัติ

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการเรือประมง และเรือสนับสนุนการประมง ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมประมงแห่งประเทศไทย  ที่ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมที่ยังไม่ถูกกฎหมาย และประสงค์จะดำเนินการให้ถูกต้อง ให้เตรียมข้อมูลและแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล อาทิ ชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ บัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ครอบครองอยู่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งต้องปรากฏยี่ห้อ / รุ่น / หมายเลขเครื่อง ที่ชัดเจน และความถี่ที่ใช้งาน  เพื่อนำมากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มคำขอแนบท้ายประกาศ และแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด และนำมายื่นที่สำนักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด หรือที่สมาคมประมงแห่งประเทศไทย เพื่อที่กรมประมงจะได้รวบรวมส่งให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการต่อไป  ทั้งนี้ จะเปิดให้ยืนคำขอได้วันเวลาใด และมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง