ครบ 67 ปี อสมท MCOT

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 00:00:17 น.

เขมทัต พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ จิรชัย มูลทองโร่ย กรรมการบอร์ด องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท) ต้อนรับ ผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสครบ 67 ปี อสมท พร้อมร่วมมอบเงินสมทบทุนเพื่อ "มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุ และโทรทัศน์  บมจ.อสมท

บรรยายใต้ภาพ

ผาณิต พูนศิริวงศ์ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์แนวหน้า ร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี อสมท โดยมี จิรชัย มูลทองโร่ยกรรมการ บมจ.อสมท และ เขมทัตต์ พลเดช กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท รับมอบ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บมจ.อสมท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง