คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ทต.บ้านฉางจัดสงกรานต์-วันผู้สูงอายุ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 00:00:38 น.

นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง นายบรรเจิด จิตต์เจริญ นายกเทศบาลตำบล (ทต.) บ้านฉาง หัวหน้าส่วนเทศบาล ร่วมเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมีประชาชนและผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม นายบรรเจิดกล่าวว่า สำหรับกิจกรรมงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุถือเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่มีมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบไปควบคู่กับการจัดงานผู้สูงอายุเป็นการสนับสนุนให้ชุมชน เกิดความรักความเคารพเห็นคุณค่าผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวในฐานะปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อสังคมไทยผ่านกิจกรรมดังกล่าวในแนวทางสร้างสรรค์ในการเชิดชูผู้สูงอายุตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง