คอลัมน์: สะเก็ดล้านนา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 00:00:52 น.
เจริญ อัญชลีสังกาศ

จังหวัดเชียงราย ประสบปัญหาวิกฤติหมอกควันและฝุ่นละอองจิ๋วเกินค่ามาตรฐานมาก ทำลายสุขภาพประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งเรื่องระบบการหายใจ และสายตาอักเสบ ทำลายการท่องเที่ยว คณะท่องเที่ยวจากต่างประเทศต้องยกเลิกโปรแกรมเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงแล้วหลายๆ คณะ ทำลายเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการ เผาทำลายป่าของชาวบ้านเพื่อจะหาของป่า ล่าสัตว์ป่า รวมทั้ง การเผาเตรียมพื้นที่ปลูกพืชไร่เลื่อนลอย

ประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย เรียกประชุมทุกภาคส่วนถกแก้ปัญหาไฟป่า- หมอกควัน ดีเดย์ปฏิบัติการดับไฟป่าหมดภายใน 15 เม.ย. 2562 สั่งการให้สนธิกำลังร่วมกัน 4 ฝ่าย ได้แก่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนจิตอาสา จัดกำลังเป็นชุดปฏิบัติการลงในพื้นที่ป้องกันและแก้ไข เฝ้าระวังปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดลง และต้องหมดไปภายในวันที่ 15 เม.ย.2562 ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี สาเหตุไฟป่าเกิดจากการจุดไฟเผาเพื่อนำ พื้นที่ไปปลูกพืชไร่ และเพื่อล่าสัตว์ และเก็บของป่า ซึ่งหากจับ ผู้จุดไฟเผาให้จับดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกราย...

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (มฟล.) จัดเสวนา "MFU Voice for Clean Air" ร่วมทุกภาคส่วน ถกแนวทางรับมือสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ด้านความมั่นคง ภาคธุรกิจ และนักวิชาการ ในหลายมิติ สรุป ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี สรุปประเด็นที่ได้จากการเสวนารวม 9 ประเด็น...

วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย เชิญเที่ยวงาน "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2562" ระหว่างวันที่ 12-13 เม.ย. ณ สวนตุงและโคม นครเชียงราย ชมขบวนการแห่ไม้ค้ำสะหลี จากสวนตุงฯไปตามถนน ธนาลัยถึงสี่แยกประตูเชียงใหม่ ชมขบวนแห่รถสงกรานต์ ชมการประกวดนางสงกรานต์ การแสดงสดวงดนตรีชื่อดัง และร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 200 รูป...

บรรยายใต้ภาพ
วันชัย จงสุทธานามณี
วันชัย ศิริชนะ
ประจญ ปรัชญ์สกุล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง