'สแกนเนีย'ขานรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดินหน้ารณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนถนน

ข่าวเศรษฐกิจ 14 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

รายงานข่าวจาก บริษัทสแกนเนียสยาม จำกัด กล่าวว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง สร้างความเสียหาย และสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินสแกนเนียจึงได้จัดกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมเพื่อสังคม เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การแข่งทักษะการขับขี่ SCANIA DRIVER COMPETITIONS เพื่อ ยกระดับนักขับรถบรรทุก และนักขับรถบัสโดยสาร ให้เป็นนักขับที่ดี

ซึ่งสแกนเนียมีความเชื่อมั่นว่า "ผู้ขับขี่ คือคนสำคัญที่สุด ที่จะช่วยลด ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขับขี่ เพิ่มความตระหนักด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน และการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น" โดยกิจกรรมการแข่งทักษะการขับขี่ SCANIA DRIVER COMPETITIONS จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี สลับกับกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนขั้นสูง Train The Trainer ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ ต่อไปยังผู้ขับขี่ในแต่ละสถานประกอบการ เพื่อการใช้งานรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างถูกวิธี ช่วยให้รถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม และลดอุบัติเหตุ

อีกทั้งจัดการแข่งขันวัดประสิทธิภาพทีมบริการหลังการขาย SCANIA TOP TEAM ซึ่งเป็นเวทีกิจกรรมที่สำคัญในการ ส่งเสริมด้านทักษะความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาทักษะของบุคลากรฝ่ายบริการของสแกนเนียและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการทำงาน และวัดประสิทธิภาพของทีมช่าง รวมถึงฝึกทักษะความรู้ และเทคโนโลยีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นมุ่งเน้นไปที่การดูแลลูกค้าซึ่งเป็นนโยบายเป้าหมายสูงสุดในการฝึกอบรมของสแกนเนียทั่วโลก

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องศูนย์บริการสแกนเนียทั้ง 1 แห่ง พร้อมใจจัดแคมเปญ PREVENTIVE MAINTENANCE โปรโมชั่นการบำรุงรักษาระยะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยให้ลูกค้า นำรถเข้ามาตรวจเช็คฟรี 19 รายการ เพื่อให้รถพร้อมใช้งานในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีวัตถุประสงค์ เพิ่มความปลอดภัยบน ท้องถนน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขับขี่ และให้รถมีความพร้อมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ