คอลัมน์: โซไซตี้: 'SYS Education Fund' สานต่อ อนาคตยั่งยืน'เยาวชนไทย'

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 00:00:07 น.
patlioness@hotmail.com

SYS ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กเอชบีมไวด์แฟลงก์ในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้จัดตั้งโครงการ SYS Education Fund  ขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาสทางการศึกษา มีความประพฤติดีกตัญญูกตเวที และมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หากนับถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่บริษัท ได้มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับปริญญาตรี แบบไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ให้กับเยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตามปณิธานของ บริษัท ที่ต้องการสนับสนุนให้เยาวชนไทยสามารถพัฒนา ตนเองให้มีศักยภาพเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป

พงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS กล่าวว่า "SYS มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เยาวชนที่ขาดแคลนได้รับโอกาสการศึกษา บางคนได้ก้าวเข้าไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว อีกไม่นานนักเรียนเหล่านี้จะทยอยสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต สำหรับโครงการ SYS Education Fund ในปี 2562 ยังคงยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะร่วมรับผิดชอบ ต่อสังคม เตรียมมอบทุนการศึกษาเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 10 ทุนในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ชลบุรี ชัยนาท ระยอง และอุดรธานี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากการมอบทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาแล้ว บริษัทยังจัดให้มีพนักงานพี่เลี้ยงจิตอาสามาช่วยดูแลนักเรียนทุน SYS Education Fund ด้วย โดยเปิดรับสมัครจากพนักงานของบริษัท ซึ่งจะต้องเป็นเพศเดียวกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสบายใจในการพูดคุย ซึ่งพี่เลี้ยงจิตอาสาเหล่านี้จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำทั้งเรื่องการศึกษา การใช้ชีวิต รวมทั้งติดตามผลการเรียน ความประพฤติ ตลอดจนความเป็นอยู่ของนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนต่อเนื่องต่อไป"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง