ประชุม Mega Farm

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 00:00:26 น.

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562  โดยร่วมพิจารณาพื้นที่ดำเนินโครงการฯ รวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง