'ตลาดนัดชุมชนขึ้นห้าง'

ข่าวบันเทิง 16 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี จัด "ตลาดนัดชุมชนขึ้นห้าง" แหล่งช็อปสินค้าปลอดภัยจากชุมชน เพื่อชุมชน เปิดตลาดทุกวันจันทร์- อาทิตย์ที่ ชั้น 2 โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

"ตลาดนัดชุมชนขึ้นห้าง" รวบรวมสินค้า-ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียง โดย "ฟิวเจอร์พาร์ค" ใช้พื้นที่ว่างสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกร, ชุมชน รวมถึง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นใกล้เคียงนำผลผลิต ทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ มาจำหน่ายในตลาด เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน "ตลาดนัดชุมชนขึ้นห้าง" เปิดจำหน่ายทุกวันตั้งแต่ วันจันทร์-วันอาทิตย์ ประกอบด้วยสินค้าชุมชนต่างๆ ได้แก่ ขนมหวานจากชุมชนวัดนังคัลจันตรี, ไอศกรีมข้าวหอมนิลไรส์เบอร์รี่ "ครูแดง" กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, เทียนหอม บุราณจากกลุ่มเทียนบุราณ รังสิตนครนายก 60 จากกลุ่มตลาดประชารัฐ ของดีวิถีชาวบ้าน จังหวัดปทุมธานี, ผลผลิตเกษตรกร : ข้าวเกษตรอินทรีย์, ผักสด-ผลไม้ ปลอดสาร และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รังสิต-นครนายก คลอง 4, กลุ่มสหกรณ์การเกษตรปลอดภัยจังหวัดสระบุรี, มูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ

ช่วยเกษตรกรและชุมชน ด้วยการซื้อ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ใน "ตลาดนัดชุมชนขึ้นห้าง" ได้ ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์ ที่ชั้น 2 โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ