'รอลูกเลิกเรียน'ช่องทางใหม่พ่อแม่คุยกับลูกวัยรุ่น

ข่าวบันเทิง 16 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ Toolmorrow ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสื่อออนไลน์เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคม และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารผ่าน Platform Online ของ ผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างของสัมพันธภาพและการสื่อสารในครอบครัว พร้อม เปิดตัวรายการทีวีออนไลน์ "รอลูกเลิกเรียน" (After School) ที่จะทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจใกล้ชิดลูกหลาน วัยรุ่นมากขึ้น

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า "ในยุคสังคม 4.0 สถาบันครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สสส. จึงได้สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารของครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น ผ่าน Platform Online ซึ่งมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัว โดยเฉพาะในประเด็นการสื่อสารของผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นประชากรที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ฉะนั้นหากสัมพันธภาพและการสื่อสารระหว่างกันในครอบครัวไม่ดี ก็อาจจะส่งผลก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความสุขของคนในครอบครัว และชุมชน สังคมได้ การดำเนินงานครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่ ครอบครัวอบอุ่น สอดคล้องกับ เป้าหมาย 10 ปีของ สสส. ที่ให้ความสำคัญแก่การเพิ่มสัดส่วนของครอบครัวอบอุ่น"

นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. กล่าวว่า "สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และเพจ Toolmorrow ได้เริ่มพัฒนาแนวคิดในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นตัวช่วยครอบครัวยุคใหม่ตั้งแต่กลางปีที่แล้ว และเตรียมงานจนพร้อมที่จะเผยแพร่สู่ครอบครัวที่สนใจ โดยได้จัดทำเป็นรูปแบบรายการทีวีออนไลน์ชื่อว่า รอลูก เลิกเรียน (After School) มีจำนวน 10 ตอน ตอนละ 15 นาที โดยสร้างสรรค์เป็นรายการครอบครัว ที่สนุกสนาน น่าสนใจ และมีสาระสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ที่อยากเพิ่มทักษะการ สื่อสารกับลูกวัยรุ่น โดยเผยแพร่ทางช่องทาง สื่อออนไลน์ได้แก่ Facebook, Line และเว็บไซต์ www.afterschoolonline.tv ทำให้กลุ่มเป้าหมายคือครอบครัวได้ติดตามดู และรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ หัวหน้า โครงการฯ และผู้ก่อตั้งและผู้บริหารงาน เพจ Toolmorrow กล่าวว่า "เมื่อคนดูรายการจบแล้ว มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น สามารถเข้ามาทำแบบทดสอบความสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารของครอบครัวที่ quiz.afterschoolonline.tv โดยแบ่งผลการประเมิน ได้แก่ 1.สถานะครอบครัวที่ไม่มีปัญหาทักษะการสื่อสาร ผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ระบบจะส่งต่อให้ผู้ประเมินได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับลูกหลาน 10 เทคนิค ที่ควรใช้ในชีวิตประจำวันผ่านวีดีโอคลิป และ 2.สถานะครอบครัวที่มีปัญหาด้าน ทักษะการสื่อสาร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ประเมินไม่สนใจร่วมกระบวนการ ระบบจะส่งต่อไปให้ผู้ประเมินได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น 10 เทคนิค ที่ควรใช้ในชีวิตประจำวันผ่าน วีดีโอคลิปในเว็บไซต์ 2) ผู้ประเมินต้องการเข้าร่วมกิจกรรม แต่มีปัญหาที่ลึกและ ยากเกินกว่าที่ทีมงานจะแก้ไขหรือช่วยเหลือได้ จะส่งต่อไปที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและภาคีในเครือข่ายของ สสส. เพื่อรับการแนะนำเฉพาะราย และ 3) ผู้ประเมินเป็น กลุ่มเป้าหมายที่ทีมงานมีศักยภาพที่จะ ช่วยเหลือได้ ทีมงานจะคัดกรองคนให้เหลือ กลุ่มละ 10 คน และนำกลุ่มคนเหล่านี้ไปอยู่ในกรุ๊ปไลน์ Self-help group รวมทั้งหมด 10 กลุ่ม โดยจะมีที่ปรึกษาคือ กลุ่มพ่อแม่ 2-4 คน ที่ผ่านการอบรมแล้ว มาคอยเป็น พี่เลี้ยง รวมถึงทีมงานของ Toolmorrow และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ในการสอนทักษะการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่นพร้อมกับให้การบ้าน และช่วยให้ คำปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารกับลูกให้ดีขึ้นเป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ แล้วจะทำการวัดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการ"

ผู้ที่สนใจโครงการพัฒนาศักยภาพ การสื่อสารผ่าน Platform Online ของ ผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลาน วัยรุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างเรื่อง สัมพันธภาพและการสื่อสารในครอบครัว ผ่านรายการทีวีออนไลน์ "รอลูกเลิกเรียน" (After School) จะสามารถติดตาม ผ่านช่องทาง Facebook : Toolmorrow และในเว็บไซต์ของ www.afterschool- online.tv สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน In box ของ Facebook : Toolmorrow และ www.afterschoolonline.tv ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

บรรยายใต้ภาพ

สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์

ณัฐยา บุญภักดี

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ