ดูงาน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 16 เมษายน 2562 00:00:49 น.

นายการันต์ ศุภกิจวิเลขการ ผอ.สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่ดูงานโครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียนคุณภาพพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะสื่อมวลชนจากชมรมสื่อบ้านนอก ที่ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง