ต้อนรับ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 00:00:06 น.

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรต้อนรับเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับประเทศญี่ปุ่น พร้อมให้โอวาทเยาวชนให้ใช้โอกาสนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ทักษะการเกษตร และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศนำมาพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง