สกัดทุเรียนอ่อนทุบตลาด

ข่าวทั่วไป 18 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กษ.ส่งฉก.บุกตรวจเข้มล้ง-แผงค้า

นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า สวพ.6 ร่วมกับกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตามมาตรการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด จ.จันทบุรี นำโดย นายปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี นายสุชาติ จันทร์เหลือง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายสุเทพ สินชัย เกษตรอำเภอท่าใหม่ ลงพื้นที่อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรีตรวจสอบคุณภาพทุเรียนภายใต้สถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก (ล้ง) และในตลาดค้าผลไม้เนินสูง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณภาพทุเรียนของโรงคัดบรรจุแห่งหนึ่งในอ.ท่าใหม่ พบทุเรียนด้อยคุณภาพ เสียหาย หลุดร่วงจากพายุฤดูร้อน เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง น้ำหนักรวม 3,500 กิโลกรัม จึงแจ้งเจ้าของโรงคัดบรรจุคัดแยกและคณะชุดปฏิบัติการได้ทำสัญลักษณ์/ตำหนิ เพื่อมิให้นำไปจำหน่าย โดยบันทึกภาพเป็นหลักฐาน เพื่อไม่ให้มีทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดทั้งในและนอกประเทศต่อไป

สำหรับมาตรการสำคัญดังกล่าว ถือเป็นการป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการทำลายตลาด อาจก่อปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำตามมา ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างร่วมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ รับซื้อทุเรียนได้ทราบ โดยเฉพาะแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ซึ่งจังหวัดมีมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ถ้าตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ ที่ระบุไว้ตามพ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) โดยเจตนาต้องมีความผิด ระวางโทษ ดังนี้ ความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

271 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ