สื่อสากลฯสานต่อโครงการ'ลมหายใจไร้มลทิน'

ข่าวยานยนต์ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิลมหายใจ ไร้มลทิน เปิดเผยว่า บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน "มหกรรม ยานยนต์" ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตประพฤติ มิชอบในสังคม ประจำปี 2562 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อ วันที่ 3-5 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมูลนิธิได้ส่งเยาวชนเข้ารับการอบรมด้วย

"ค่ายบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบในสังคม โดยเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ในการพัฒนาตนสร้างเด็ก และเยาวชน ให้เป็น ผู้นำต่อไปในอนาคต ผู้เข้าอบรมซึ่งประกอบด้วยเด็ก และเยาวชน จำนวนกว่า 200 คน ได้เรียนรู้จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย "เกื้อ แก้วเกต" หรือ "ปู่เกื้อ" ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารค่ายพักแรม ที่มีประสบการณ์มากว่า 50 ปี ผ่านกิจกรรม "Pure heart change agent" อีกทั้งยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "วอล์กแรลลี่" ที่มีความสนุกสนาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่แทรกเนื้อหาเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างความเป็นผู้นำ"

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตาม ข่าวสาร และรายละเอียดมูลนิธิลมหายใจ ไร้มลทิน ได้ที่ www.lomhaijai.org facebook.com/lomhaijaimotorexpo และ www.opp.go.th หรือโทร.02-6418444 ต่อ 215


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ