คอลัมน์: รายงานพิเศษ: เอกชนจับมือชาวไร่ตัดอ้อยสดลดเผาสู้ฝุ่นพิษ เพิ่มทางเลือกใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 00:00:13 น.

จากปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนหรือ PM2.5 ที่ปกคลุมบางจังหวัดในประเทศไทยขณะนี้ พบว่ามีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง 54% อุตสาหกรรม 17% การขนส่ง 13% การผลิตไฟฟ้า 8% และที่พักอาศัย 7% มีผลทำให้ผู้ที่มีโรคระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรังเกิดอาการกำเริบ และระยะยาวยังส่งผลต่อการทำงานของปอด จนอาจทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองรวมถึงมะเร็งปอดได้เพิ่มขึ้น ทำให้ปัญหานี้อยู่ในความสนใจจากประชาชน รัฐบาลและฝ่ายเอกชน

คุณศราวุธ ภูนาสี เลขาธิการสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศที่สูงเกินมาตรฐานหลายพื้นที่ทั่วประเทศ สำหรับบทบาทภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลขอความร่วมมือทุกโรงงานกำหนดมาตรการแนวทางแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ ฤดูการผลิตปี 2561/62 เพื่อให้เกิดการร่วมกันแก้ปัญหาแบบบูรณาการ สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคาม จึงร่วมกับโรงงานน้ำตาลวังขนาย และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำโครงการรณรงค์ "ตัดอ้อยสด ลดมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร" เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดปัญหามลพิษอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด มีทางเลือกเก็บเกี่ยวด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

คุณธัญรักษ์ ณ วังขนาย ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มวังขนาย กล่าวว่า กลุ่มวังขนายให้ความสำคัญลดมลพิษทางอากาศมาต่อเนื่อง โดยปีการผลิต 2561/62 กลุ่มวังขนายประกาศนโยบายเป็นปีรณรงค์ ตัดอ้อยสด สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เริ่มตั้งแต่ 1.ลงพื้นที่ประชุมสัญจรชี้แจงชาวไร่อ้อยเข้าใจ รับทราบปัญหา ผลกระทบจากการตัดอัอยไฟไหม้ อ้อยมีสิ่งปนเปื้อน ที่มีผลต่อโรงงานและตัวชาวไร่ที่ต้องถูกหักราคาอ้อยไฟไหม้ตันละ 30 บาท อ้อยยอดยาวและอ้อยปนเปื้อนตันละ 20 บาท 2.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าโรงงานและทุกสถานีขนถ่ายชี้แจงบทลงโทษและผลกระทบที่เกิดขึ้นของมลพิษทางอากาศ 3.ตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพอ้อยหน้าโรงงานและสถานีขนถ่ายทุกแห่งในเขตส่งเสริม หากพบอ้อยปนเปื้อนจะมีมาตรการตัดราคาจนถึงขั้นปฏิเสธรับซื้อ 4.จัดทำโปรโมชั่น พิเศษให้ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานโดยสะสมบิลรับอ้อยสดนำมาแลกของสมนาคุณ ซึ่งจากผลดำเนินงานปีการผลิต 2561/62 มีสัดส่วนอ้อยไฟไหม้ลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 15% และวางเป้าหมายปี 2562/63 ให้มีสัดส่วนอ้อยไฟไหม้ลดลง 30%

สำหรับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 กลุ่มวังขนายร่วมมือกับภาครัฐ และบริษัท สยามคูโบต้า จำกัด จัดทำโครงการตัดอ้อยสด ลดมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สร้างความเข้าใจในมาตรการแนวทางแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้แบบบูรณาการ วางแนวทางส่งเสริมการตัดอ้อยสดให้เกษตรกรมีทางเลือกเก็บเกี่ยวด้วยเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนให้เกษตรกรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดปัญหามลพิษยั่งยืน

คุณสมบูรณ์ จินตนาผล ที่ปรึกษา-สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเผาในที่โล่งบนพื้นที่การเกษตร ซึ่งเกิดจากปัญหาขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย และลดเวลาตัดอ้อยส่งโรงงานให้ทันกำหนด เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน สยามคูโบต้า จึงร่วมสนับสนุนการทำเกษตรแบบไม่เผา ด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจรในไร่อ้อย พร้อมทำเกษตรแบบไม่เผาด้วยวิธี KAS เกษตรครบวงจรเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า เพื่อเสนอเป็นทางเลือกบริหารจัดการไร่อ้อยอย่างมืออาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ทำเกษตรไม่เผา ช่วยลดมลพิษ ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่องค์กรเอกชนและภาครัฐต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง อีกทั้ง สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอินทรีย์วัตถุในดินและรักษาความชื้นในดิน เพื่อการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

สำหรับชุดเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า สำหรับการทำเกษตรแบบไม่เผาในไร่อ้อยแบบครบวงจร ในขั้นตอนสำคัญๆ โดยเฉพาะ ขั้นตอนเก็บเกี่ยว ได้แก่ จัดการใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องสางใบอ้อย รุ่น SLR110H ทำหน้าที่สางใบอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว โดยตีใบอ้อยให้ละเอียดด้วยชุดโรลเลอร์ 4 ชุด ที่มีรอบหมุนเร็วมากกว่า 900 รอบต่อนาที ทำให้ได้ลำอ้อยที่สะอาด เกษตรกรเข้าไปตัดอ้อยสดได้ง่ายขึ้น การตัดอ้อยสดด้วยเครื่องตัดอ้อย รุ่น SCR100 ทำหน้าที่เก็บเกี่ยวอ้อยสด ประกอบด้วย ระบบชุดสางใบอ้อย ถูกออก แบบให้ชุดโรลเลอร์ ตัดยอดอ้อยสดได้ตั้งแต่ 1.5-4 เมตร ปรับระยะ ความสูงและองศาการตัดของใบมีดให้เหมาะสมกับแปลงอ้อยและโคนต้นอ้อยได้สม่ำเสมอ การจัดการใบอ้อย ด้วยเครื่องอัดฟาง รุ่น HB135 จะทำหน้าที่อัดใบอ้อยหลังเก็บเกี่ยว เพื่อนำไปเป็น เชื้อเพลิงชีวมวล ช่วยลดการเผาใบอ้อยก่อนเตรียมดิน เป็นตัวช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น เช่นจัดการใบอ้อย ด้วยผานสับคลุก สำหรับไถสับคลุกใบอ้อยเพื่อเตรียมดินก่อนเพาะปลูกครั้งต่อไป การเตรียมดิน ด้วยเครื่องพ่นสารอเนกประสงค์ สำหรับฉีดพ่นสารอินทรีย์ช่วยย่อยสลายใบอ้อยและบำรุงรักษาด้วยเครื่องฝังปุ๋ยแบบมีชุดใบตัดที่ด้านหน้า เพื่อตัดใบอ้อยที่อยู่บนดิน ทำให้ชุดฝังปุ๋ยทำงานได้ถึงแม้จะมีใบอ้อย ผู้สนใจทำเกษตรแบบไม่เผา ด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจรในไร่อ้อย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า โทร. 0-2909-1234

ข่าวที่เกี่ยวข้อง