กษ.เตรียมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลฯปี'62

ข่าวทั่วไป 19 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯเตรียมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งปีนี้ปฏิทินหลวงกำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย พระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กำหนดจัดขึ้นวันที่ 8 พฤษภาคม และถือเป็นวันเกษตรกรด้วย วันถัดมาของการประกอบพระราชพิธี คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) เป็นพิธีพราหมณ์ ประกอบพระราชพิธีวันที่ 9 พฤษภาคม ฤกษ์ไถหว่านระหว่างเวลา เวลา 08.19 - 08.49 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ทั้งนี้ พระราชพิธีพืชมงคลจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรไทย ให้มั่นใจในการเพาะปลูก เริ่มต้นฤดูทำนา โดยปีนี้ ผู้ทำหน้าที่พระยา แรกนาคือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด กระทรวงเกษตรฯ เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตฯ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร คู่เคียงมี 16 ราย และผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ 4 ราย พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคพอ พระโคเพียง

สำหรับปีนี้กรมการข้าว ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 4 พันธุ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีฯ ประกอบด้วย พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 573 กิโลกรัม , ปทุมธานี1 จำนวน 290 กิโลกรัม, กข43 จำนวน 297 กิโลกรัม และ กข6 จำนวน 46 กิโลกรัม รวมน้ำหนัก เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 1,206 กิโลกรัม และจัดเป็น "พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน" และบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายเพื่อเป็น สิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ