รณรงค์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 00:00:52 น.

กฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีจัดงาน "วันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา" ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตร จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตร อ.โนนดินแดง ที่แปลงนาปราณีต ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์