ข่าวภูมิภาค: ร่วมยินดี

ข่าวทั่วไป 20 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สุเมธ เลอสุมิตรกุล และ มัลลิกา แสนภักดี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ และ ดร.วิชัย กุลวุฒิวิลาศ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี ดร.สฤษฏเกียรติ แจ่มสมบูรณ์, อัครพิทย์ตา มีชัยวงค์ และปารณีย์ อำนวยรักษ์กุล ร่วมด้วย ณ อาคาร อเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ