คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: เรือนจำแปดริ้วอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 00:00:31 น.

นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา จิตใจผู้ต้องขัง"หลักสูตรสัคคสาสมาธิ" รุ่นที่ 1/2562 โดยมี พระครูปลัดธนากร รก.ขิตะสีโล และคณะวิทยากรสถาบันพลังจิตตานุภาพมาอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับทัศนคติแนวคิดมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ที่ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ซึ่งถือเป็นการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุขภายหลัง พ้นโทษ อันเป็นแนวทางที่สำคัญในการคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคมภายนอกอย่างแท้จริงและสนองนโยบายของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง