เพชรบูรณ์โรดโชว์นำโอท็อปบุกเมืองลุยพัฒนาเศรษฐกิจ

ข่าวทั่วไป 20 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการ จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ที่มีการ ตั้งเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของชาวเกษตรอุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ให้ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนนั้น

สำหรับแผนพัฒนา จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ.2561-2564 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ "พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง ความพร้อมต่อ AEC" เพื่อตอบสนอง นโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อป และแผนพัฒนา จ.เพชรบูรณ์ 4 ปี

ดังนั้นในปี 2562 จึงได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสู่ ตลาดใหม่ๆ ให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ กลุ่มท่องเที่ยว จำนวน 50 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน โดยบุกใจกลางเมือง เปิดงาน "มหกรรม OTOP เพชรบูรณ์เที่ยวเพชรบูรณ์สนุกx2 ไปแล้วจะรู้... อยู่แล้วจะรัก ..." ระหว่างวันที่ 26-30 เม.ย. 2562 ที่ลานแสดงสินค้า อไลฟ์ ปาร์ค ฮอล์ล ชั้น G ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซึ่งคาดว่า จะมีผู้เข้าชมจับจ่ายซื้อต่อวัน 8,000-10,000 คน


แท็ก ประดิษฐ์   ลุย  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ