เดินหน้าจัดงานอาชีวอนามัย5ภาคทั่วประเทศ

ข่าวทั่วไป 20 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการ บริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กล่าวภายหลังเปิดงานความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยภาคตะวันตก จ.เพชรบุรี ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยระบุว่า ฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 คือ "แรงงาน" การขับเคลื่อนสังคมแรงงานให้เป็นแรงงาน 4.0 ต้องยกระดับแรงงานให้มีความพร้อม ด้วยการสร้างระบบการเรียนรู้ ฝึกคน ให้มีคุณภาพ มีความตระหนักรู้ที่จะดูแลตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับแรงงาน คือ การร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุกที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคม

สำหรับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จ.เพชรบุรี ประจำปี 2562 เป็นส่วนหนึ่ง ของการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นภารกิจที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งมอบให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ดำเนินการภายใต้ชื่องาน "ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยแห่งชาติ (Thailand Safe@Work)" ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยมีกำหนดจัดงาน ดังกล่าวทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 5 ภาค ครั้งแรกจัดที่ จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก ส่วนครั้งต่อไปวันที่ 23-24 พ.ค. 2562 ที่จ.ระยอง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ