มะเร็งลำไส้ใหญ่...รู้เร็ว รักษาหายได้

ข่าวบันเทิง 20 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่อยู่ในอัตรา ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เป็นมะเร็งที่นำไปสู่การ เสียชีวิตอันดับสองของโรคมะเร็งทั้งหมด สำหรับสาเหตุเกิดจากการที่คนส่วนใหญ่ละเลยการดูแลตัวเองในเรื่องของพฤติกรรมการทานอาหาร เช่น ทานเนื้อสัตว์มากเกินไป ทานอาหารที่มีไขมันสูง และไม่ทานหรือทานผักผลไม้ ที่มีกากใยน้อย ท้องผูก ประกอบกับละเลยในการตรวจคัดกรองโรค (Screening Colorectal Cancer) นพ.ธรณัส กระต่ายทองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคตับ และแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย กล่าวว่า

"ปัจจุบันเรายังไม่ทราบถึงสาเหตุ ที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งอาจเกิดได้จากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นร่วมกันมากกว่าหนึ่งปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยจากพันธุกรรม (genetic) ร่วมกับ ปัจจัยแวดล้อมภายนอกผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่พบอาการผิดปกติในระยะแรก แต่ก็อาจมีอาการ ที่บ่งบอกถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ เช่น ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกสลับท้องเสีย มีเลือดออกทางทวาร อุจจาระปนเลือด หรือมีสีคล้ำ อุจจาระมีลักษณะเป็นเส้นเล็กลง อาจมีอาการปวดท้อง เช่น ถ้าพบก้อนเนื้อโตด้านซ้ายของลำไส้ใหญ่จะมีอาการลำไส้ อุดตันมีอาการปวดเหมือนลำไส้ถูกบิด ถ้าพบ ก้อนเนื้อโตด้านหน้าจะปวดท้องคล้ายคนเป็นไส้ติ่ง"

นพ.ธรณัสยังให้คำแนะนำอีกว่า "การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่คือ เมื่ออายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยการส่องกล้องระบบทาง เดินอาหารส่วนล่าง (colonoscopy) อย่างน้อยทุกๆ 5-10 ปี ตามคำแนะนำ ส่วนคนปกติ แต่ถ้ามีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ หรือมะเร็งบางชนิดจำเป็นต้องได้รับการตรวจยีนเพียงการเก็บเลือด 6 มิลลิลิตร และส่งห้องปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์ โดย ใช้เทคโนโลยี "NGS" ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย ได้รับมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา หากพบการกลายพันธุ์ที่นำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้แพทย์แนะนำเรื่องความเหมาะสมของการตรวจคัดกรองอื่นๆ เพิ่มเติม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ