ลดอุบัติเหตุ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 00:00:04 น.

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมี นางสาวชนาธิป เจริญสุข เป็นผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบาย Road Safety เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนตามที่ FIA ขอความร่วมมือ ณ ห้องประชุมจันทร์ฉาย วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง