รองรับท่องเที่ยว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 00:00:43 น.

ดร.สุเมต สุวรรณพรหม ประธานคณะกรรมการประเมินผู้รับจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปาย จ.แม่ฮ่องสอน นำคณะกรรมการ ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัทพรีไซซ์ จำกัด ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ระดับสูงสุด รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่อำเภอปาย ได้เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง