ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมปรับตัวรับมือพลังงานทางเลือกรถยนต์ไฟฟ้า 'เจริญชัย' บุกเดินหน้าลุยโชว์สินด้าดีๆเพียบ

ข่าวยานยนต์ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายประสงค์ กิตติรัตนวิวัฒน์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่าย หม้อแปลง ไฟฟ้าแบรนด์ เจริญชัย เปิดเผยว่า ในยุคนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่สร้างตลาด และมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี หรือ Disruptive technology ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (disrupt) ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งอาจจะทำให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ ล้มหายตายจากไป ที่แทบทุกวงการจะได้รับผลกระทบ

โดยหนึ่งในวงการที่กระทบมากที่สุด คือ วงการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ที่กระทบชีวิตประจำวันมากที่สุดซึ่งเรียกได้ว่าส่งผลกระทบตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนจนถือได้ว่าระบบไฟฟ้านั้นมีบทบาทสำคัญกันมากในยุคนี้ซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้การไฟฟ้าต้องปรับตัว และบทบาทใหม่ และที่เห็นการเปลี่ยนได้ชัด เช่น โรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือระบบไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผุดขึ้นมามากมาย เช่น Wind Farm, Solar Farm, Solar Rooftops ฯลฯ ที่ในอนาคตอาจจะต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่น้อยลง หรือแม้กระทั่งการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์ต่างๆ ที่เริ่มเป็นที่นิยมในต่างประเทศ เช่น รถ EVCAR และอุปกรณ์ อื่นๆ ในโลกยุคดิจิทัล ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไปจากยุคเดิมอย่างสิ้นเชิง

จากความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้าเมื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาดังกล่าว หนึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าจึงต้องมีการปรับบทบาท และมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเดิมจากระบบไฟฟ้าสายอากาศที่เห็นระโยงระยางตามถนนซึ่งดูแล้วอาจจะไม่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์พายุ หรือ อุบัติเหตุต่างๆ การไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องปรับตัวจากระบบไฟฟ้าสายอากาศเป็นระบบไฟฟ้าสายใต้ดินเพื่อให้ระบบการจ่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงสูง มีความปลอดภัย รองรับการใช้ไฟที่มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าเยอะขึ้น

ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าก็เป็นอุปกรณ์หลักชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าสู่บ้านเรือน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ หม้อแปลง ไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับ Disruptive technology

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เป็นผู้นำธุรกิจด้านการผลิต และจำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้ามากว่า 50 ปี ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับทุกอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าเจริญชัยได้วางกรอบนโยบายในการดำเนินธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการปรับปรุงองค์กรเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต การจำหน่ายการลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ ที่ทันสมัยมีการนำระบบแขนกลอัตโนมัติ มาใช้ในกระบวนการผลิต และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาบริหารจัดการเพื่อรองรับตลาดในอนาคต และยังมีการคิดค้นผลิตสินค้า และการปรับตัวผลิตสินค้านวัตกรรมที่ตอบโจทย์ ให้เข้ากับยุค Disruptive technology

ซึ่งจากนโยบายภาครัฐที่มีโครงการเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าจากสายอากาศสู่ระบบไฟฟ้าใต้ดินในโครงการมหานครไร้สายทั้งในกรุงเทพฯ และในจังหวัดใหญ่ๆ ในแต่ละภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา นครราชสีมา เป็นต้น ทำให้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าเจริญชัยที่เคยถูกใช้งานในระบบไฟฟ้าสายอากาศต้องปรับตัวให้มาใช้กับระบบสายไฟฟ้าใต้ดินนั่น คือ Lahmeyer Unit Substation "ชุดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน" ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัทที่มีชื่อเสียงจากประเทศเยอรมนี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำเข้ามาใช้ในโครงการระบบไฟฟ้าใต้ดินของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้งใช้งานแล้วจำนวนมาก

นอกจากความปลอดภัย และมั่นคงที่ได้รับจากระบบไฟใต้ดินแล้ว ระบบไฟฟ้าใต้ดินยังสร้างภาพลักษณ์ให้เมืองต่างๆ มีทัศนียภาพที่สวยงามได้อีกด้วย

และล่าสุด บริษัท เจริญชัย ยังได้นำผลิตภัณฑ์ Lahmeyer Unit Substation "ชุดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน" มาแสดงในงานแห่งอนาคตด้านไฟฟ้า และพลังงาน IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรือ "IEEE PES GTD ASIA 2019" ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่ออีกว่า การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ของเจริญชัย นับเป็นโอกาสที่ดีในฐานะผู้ประกอบการไทยที่ได้ร่วมในการแสดงสินค้าด้านนวัตกรรมไฟฟ้าระดับโลก ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการจัดงานแสดงนิทรรศการครั้งนี้ บริษัท เจริญชัย ได้นำนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าตอบโจทย์เทรนด์ Smart City มาจัดแสดงอันได้แก่

1.Lahmeyer Unit Substation

Lahmeyer Unit Substation คือ ชุดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน เหมาะสำหรับ Smart City มีขนาดเล็กที่สุด และมีความปลอดภัยสูง ผ่านการทดสอบ Internal Arc Fault Test : IAC - AB ตามมาตรฐาน IEC 62271-202 จากสถาบัน KEMA สามารถติดตั้งใช้งานทั้งในบริเวณพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น บริเวณทางเท้าสวนสาธารณะ หรือพื้นที่ที่ต้องการความสวยงามและความเป็นระเบียบในการจ่ายไฟฟ้า

นอกจากนี้ Lahmeyer Unit Substation ยังมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการบำรุงรักษาน้อย ทนต่อการเกิดการลัดวงจรภายใน (Internal arc withstand) และรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้งใช้งานทั่วกรุงเทพฯในโครงการมหานครไร้สายที่เปลี่ยนจากระบบไฟฟ้าสายอากาศมาเป็นระบบไฟฟ้าใต้ดิน

2.Smart AVR Transformer

Smart Automatic Voltage Regulating Transformer หรือ Smart AVR Transformer เป็นหม้อแปลง ชนิดใหม่ ที่บริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ได้ออกแบบให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ ECOTAP จากผู้ผลิต MR, Germany ซึ่งเป็น On-load tap-changer ชนิด vacuum interrupter พร้อม VPD controller ที่สามารถปรับค่าแรงดันให้อยู่ในช่วงที่ต้องการได้อย่างอัตโนมัติ มีอายุการใช้งานของ tap ยาวนานถึง 500,000 ครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา tap เพิ่มเติม สามารถออกแบบความละเอียดของระดับแรงดันได้ถึง 17 ระดับ ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมระดับแรงดันให้อยู่ในช่วงได้อย่างมีเสถียรภาพ Smart AVR Transformer รองรับกลุ่มการใช้งานได้ 3 Applications คือ การใช้งานสำหรับ Dispersed Generation Units หรือ Renewable Energy (RE) เช่น Wind Farm, Solar Farm, Solar Rooftops ฯลฯ การใช้งานสำหรับ Public Distribution Grids and Smart City ของการไฟฟ้าต่างๆ และการใช้งานสำหรับ Industrial Applications ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

IDT Monitoring

IDT Monitoring บริษัท เจริญชัย ได้คิดค้นนวัตกรรมสำหรับการตรวจวิเคราะห์สถานะของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Real time โดยการใช้ระบบอินเตอร์เนต มาเชื่อมโยงข้อมูล และนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ IDT Monitoring ยังได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อมาติดตั้งใช้งาน กับ AVR Transformer และนอกเหนือจาก AVR Transformer ที่ติดตั้ง IDT Monitoring ทำให้หม้อแปลงรุ่นนี้เป็น Smart AVR แล้ว หม้อแปลงไฟฟ้ารุ่นอื่นๆ ก็ยังสามารถติดตั้งชุด Online Monitoring เพื่อรองรับการเป็น Idt Transformer ได้ โดยหม้อแปลงดังกล่าวสามารถรายงานผลสถานะต่างๆ ของหม้อแปลง เช่น ค่าแรงดัน ไฟฟ้าค่ากระแสไฟฟ้า ค่ากำลังไฟฟ้า ค่า Harmonics ค่าอุณหภูมิของหม้อแปลง รวมทั้งค่าอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

การรายงานค่าสามารถดูได้แบบ Real time ด้วยระบบสื่อสารที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้หลายวิธีได้แก่ 4G, Fiber optic, Wifietc. สามารถดูข้อมูลผ่าน appication บน mobile phone หรือ computer ได้อย่างสะดวก และสามารถดูได้ทุกที่ในโลก

"อย่างไรก็ตาม การจัดแสดงนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าเจริญชัย ภายในงาน "IEEE PES GTD ASIA 2019" ครั้งนี้ได้รับสนใจ และการตอบเป็น อย่างดี จากผู้เข้าชมงานตลอดบริษัท ต่างชาติ ในแวดวงอุตสาหกรรมไฟฟ้าถือเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของ เจริญชัย ในการจัด แสดงนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า" นายประสงค์กล่าวในที่สุด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ