คอลัมน์วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: เครื่องชุบถุงมือผ้า เคลือบยางแบบกึ่งอัตโนมัติ

ข่าวกีฬา 21 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กองประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จึงมีแนวคิดว่าองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาพัฒนาโดยการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

เครื่องชุบถุงมือผ้าเคลือบยางแบบกึ่งอัตโนมัติ เป็นหนึ่งในนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา ซึ่ง วว. วิจัยและพัฒนาสำเร็จ การทำงานใช้กลไกระบบ Geneva Cross ที่มีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเป็นจังหวะ โดยจังหวะหยุดการเคลื่อนที่ เป็นจังหวะที่ใช้ในการจุ่มสารเคลือบและขั้นตอนการจุ่มน้ำยาง ซึ่งใช้ระยะเวลา 15-20 วินาทีต่อคู่ ระบบควบคุมด้วย (PLC Programmable Logic Control) ที่สามารถเขียนโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะของเครื่อง 1.กำลังการผลิต 300 คู่ต่อวัน (วันละ 8 ชั่วโมง) 2.มีขั้นตอนการจุ่มเคลือบและขั้นตอนการจุ่มน้ำยาง ซึ่งใช้ระยะเวลา 15-20 วินาทีต่อคู่

3.มีขั้นตอนการนำโมลที่ใส่ถุงมือผ้า เข้า-ออก โดยใช้แรงงานจากบุคคล

4.ความดันลม 4-6 บาร์ 5.ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 5 แอมป์ 6.ขนาดเครื่อง 2.2x1.5x1.5 เมตร 7.น้ำหนัก 450 กิโลกรัม ประโยชน์ที่ได้รับจากเครื่องชุบถุงมือผ้าเคลือบยางแบบกึ่งอัตโนมัติ

1.สร้างมูลค่าเพิ่มน้ำยางพาราด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

2.ช่วยแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ 3.ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางและส่งออกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

4.ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตให้เร็วขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ