เปิดตัว 67 แบรนด์ไทยไฟแรง Designers' Room & Talent Thai 2019

ข่าวบันเทิง 22 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัว 67 แบรนด์ไทยไฟแรง ที่ผ่านการคัดเลือกสู่โครงการ Designers' Room & Talent Thai 2019 เพื่อเข้าร่วมพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ ยกระดับแบรนด์สินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ ณ งาน STYLE Bangkok April 2019 สุดยอดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งเอเชีย ที่ฮอลล์ EH101 คูหา Designers' Room & Talent Thai ไบเทค บางนา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดงาน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า "โครงการ Designers' Room & Talent Thai ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องอย่างยาวนาน เป็นระยะเวลากว่า 17 ปี เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล โดยโครงการได้แบ่งนักออกแบบออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้ชื่อ Talent Thai และกลุ่มสินค้าแฟชั่น ภายใต้ชื่อ Designers' Room ซึ่งนับตั้งแต่ดำเนินโครงการมา ได้มีนักออกแบบเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 400 แบรนด์ ทั้งได้สร้างนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักออกแบบ ของไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสามารถก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ เกิดการพัฒนา รวมทั้งสร้างมูลค่าสินค้าขยายมูลค่าการส่งออกและส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางการออกแบบของไทยในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งผลักดันส่งเสริมนักออกแบบให้เป็น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ Designers' Room & Talent Thai ประจำปี 2019 ได้เปิด รับสมัครนักออกแบบให้เข้าร่วมโครงการ ไปเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 160 แบรนด์ โดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากนักออกแบบสินค้าแฟชั่นและสินค้า ไลฟ์สไตล์ไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักออกแบบที่อยู่ในต่างจังหวัด ที่มีสินค้า อันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นไม่เหมือนใคร และได้คัดเลือกนักออกแบบให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 67 แบรนด์ โดยทางโครงการจะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักออกแบบทั้งในเชิง ความคิดสร้างสรรค์ การสรรหาวัตถุดิบ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงความรู้ ในเชิงธุรกิจการตลาด เพื่อสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมให้กับนักออกแบบที่มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลสู่ตลาดต่างประเทศ อีกทั้ง ช่วยขยายเครือข่ายด้านการผลิตและจัดจำหน่ายรวมไปถึงการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจาก ต่างประเทศ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งโครงการ

67 แบรนด์ไทยที่ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่โครงการ แบ่งออกเป็นดังนี้ กลุ่มสินค้าแฟชั่น Designers' Room มีจำนวน 35 แบรนด์ โดยแบรนด์เครื่องประดับ ได้แก่ CHEY, 247 Studio, Anisachen, Apisek studio, Arty&Fern, Erasakon, Fulame', INTHAI, itti bitti jewelry, MARON, PLAY, PONK SMiTHi, PORANA, Prem Jewelry, Silom, Stories of Silver & Silk, VASA JEWELRY, YOLWAREE แบรนด์เสื้อผ้า ได้แก่ HORSELEGMARKING, JUNO JANSSEN, Kanz by Thaitor, KRAM-HUG, LONGGOY, MUSLEENA, QOYA, Renim Project, SAAMU, SEASONGCALM BANGKOK แบรนด์กระเป๋า ได้แก่ japfac, Mamawell, Takorn Textile Studio, YAKAWVAN แบรนด์รองเท้า ได้แก่ OYSTER FOOTWEAR, PIPATCHARA และแบรนด์ของตกแต่งบ้าน ได้แก่ Slowstitch Studio

ขณะที่กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ Talent Thai มีจำนวน 32 แบรนด์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่ม NOW คือแบรนด์ ที่ดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์ของตนเอง มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี รวมทั้งสิ้น 17 แบรนด์ ได้แก่ แบรนด์ของตกแต่งบ้าน ได้แก่ CHAR CO-, coco sui, coolmax, fabuless, HANDLEwithClay, Live Life Detail, Neighbor Craft, P.A.D Banana Leaf Product, SarnSard แบรนด์กระเป๋า ได้แก่ EMERGE, HUGELY, SOCOON แบรนด์เสื้อผ้า ได้แก่ HUH.WHATODOYOUSAY, Sue แบรนด์เครื่องหนัง ได้แก่ Mr.& Mrs.Sniff แบรนด์บริการด้านออกแบบ ได้แก่ Poly Gami/MOHOSTUDIO แบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ได้แก่ SHER REPUBLIC และ 2.กลุ่ม NEXT คือแบรนด์ที่ดำเนินกิจการภายใต้ แบรนด์ของตนเองมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี รวมทั้งสิ้น 15 แบรนด์ ประกอบด้วย แบรนด์ของตกแต่งบ้าน ได้แก่ BARKETEK, LAMUNLAMAI, LEAST STUDIO, LUKYANG, Maison Craft, moreover, Muuds, NUAYNARD, Nympheart, PARA, PATAPiAN, PICA แบรนด์สัตว์เลี้ยง ได้แก่ KAFBO แบรนด์กระเป๋า ได้แก่ MAT ARCHER และแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ MONOW

ประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวในตอนท้ายว่า นักออกแบบทุกแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการ Designers' Room & Talent Thai 2019 นอกจากจะได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อการออกแบบและต่อยอดธุรกิจแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมแสดง ผลงานในงานแสดงสินค้าแฟชั่นและ ไลฟ์สไตล์ชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ อาทิ STYLE Bangkok, Bangkok Gems and Jewelry Fair, Pop up Store ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, Maison & Objet,

Milan Design Week และ Vienna Fashion Week เป็นต้น

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ Designers' Room & Talent Thai 2019 ได้ทาง Facebook : Talent Thai & Designers' Room

บรรยายใต้ภาพ

ประอรนุช ประนุช

บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมเปิดงาน


แท็ก bangkok  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ