ลงนาม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 00:00:53 น.

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการซื้อขายปลากะพงขาวระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และพิธีบันทึกข้อตกลงเพื่อการผลิตและแปรรูปปลากะพงขาว ระหว่าง สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย กับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชูความสำเร็จของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ใช้การตลาดนำการผลิตที่ป้อนออเดอร์ปลากะพงขาวเข้าครัวการบินไทยได้ต่อเนื่อง พร้อมขยายฐานเพาะเลี้ยงสู่กลุ่มเกษตรกรรายอื่น เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง