ลงนาม

ข่าวทั่วไป 22 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการซื้อขายปลากะพงขาวระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และพิธีบันทึกข้อตกลงเพื่อการผลิตและแปรรูปปลากะพงขาว ระหว่าง สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย กับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชูความสำเร็จของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ใช้การตลาดนำการผลิตที่ป้อนออเดอร์ปลากะพงขาวเข้าครัวการบินไทยได้ต่อเนื่อง พร้อมขยายฐานเพาะเลี้ยงสู่กลุ่มเกษตรกรรายอื่น เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ