แถลงข่าว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 00:00:22 น.

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน แถลงข่าวจัดมหกรรมเกษตรอินทรีย์ "เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน" ณ กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีพล.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ประธานคณะทำงานรมช.เกษตรฯ น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง