กองทุนFTAเดินเครื่องยกระดับโรงแรม3ดาวช่วยผู้ประกอบการท้องถิ่น

ข่าวเศรษฐกิจ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กองทุน FTA โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตจังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร โดยจัดทำแนวทางบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตรฐานสากล รวมถึงกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงแรมให้กับโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตจังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร กว่า 200 โรงแรม ทำให้ในปัจจุบันโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงสามารถใช้สื่อออนไลน์สำหรับทำการตลาดและรับจองห้องพัก

การเข้าไปช่วยเหลือครั้งนี้เพราะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นโรงแรมท้องถิ่นที่มีเจ้าของหรือผู้ประกอบการเป็นคนในท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมถึงเป็นปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล เพื่อดูดซับ นักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหลักที่แออัด หรือดึงดูด นักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยวซึ่งแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก แต่โรงแรมยังขาดการบริหารจัดการและ การให้บริการที่ยังไม่เป็นมืออาชีพและไม่เป็นมาตรฐานสากล

กองทุน FTA จึงได้เข้าไปช่วยเหลือ และดึงจุดแข็งของโรงแรมท้องถิ่นออกมา โดยเฉพาะความมีเสน่ห์และอัตลักษณ์ประจำถิ่น บวกกับการนำระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่มาช่วย ทำให้โรงแรมท้องถิ่นเข้มแข็ง สู้โรงแรมชั้นนำได้ และได้รับ ความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ