วิรัช ทะไกรเนตร ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2556สร้างสรรค์งานเบญจรงค์ ด้วยมุมมองใหม่

ข่าวบันเทิง 24 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ท่ามกลางความหลากหลายของงาน หัตถศิลป์ไทย ในงาน Crafts Bangkok 2019 ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT งานคราฟต์ที่ใหญ่ และหลากหลายมากที่สุดในประเทศ ยังคงมีผลงานจากฝีมือชั้นครูช่างที่โดดเด่น และน่าสนใจ กับ "ผลงานจิตรกรรมเบญจรงค์บนเครื่องดินเผา" แต่งแต้มความวิจิตรจากปลายพู่กัน "ครูวิรัช ทะไกรเนตร ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2556" ครูผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์ เปลี่ยนให้งานเบญจรงค์สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างกลมกลืนมากยิ่งขึ้น

ครูวิรัช ทะไกรเนตร กล่าวถึง ผลงานว่า ในอดีตตนก็เป็นเพียงครูช่างคนหนึ่ง มีหน้าที่สร้างสรรค์และถ่ายทอดงานศิลปหัตถกรรม จนมีโอกาสได้รับยกย่องให้เป็นครูช่างศิลปหัตถกรรม จาก SACICT จึงได้มีโอกาสพบปะดูผลงาน เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ไอเดียแนวความคิดต่างๆ ของ การทำงานหัตถศิลป์มากขึ้น จากเดิมผลงาน เบญจรงค์ก็จะคงไว้ซึ่งรูปแบบ ลวดลาย สีสัน ตามรูปแบบที่สืบทอดมาจากอดีต และมักออกมาในรูปแบบของ ถ้วย แก้ว ภาชนะ เครื่องเบญจรงค์ แต่ด้วยการผสมผสาน เทคนิค ภูมิปัญญาจากวิถีชีวิตในท้องถิ่น ภายในจังหวัดมหาสารคาม ก็ได้นำเอา ดอกไม้ หรือสถาปัตยกรรมประจำจังหวัด มาเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นเขียน ลายใหม่ๆ

ต่อมา...เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป การเสพงานศิลป์ของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ต้องทบทวนว่า "จะทำอย่างไรให้งานศิลปหัตถกรรมเครื่องเบญจรงค์อยู่ได้ ในขณะที่ต้นทุนของงานหัตถศิลป์เท่ากันแต่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าได้ และที่สำคัญคือสามารถทำให้ผู้คนเล็งเห็นในคุณค่า มีแรงบันดาลใจสืบทอดผลงานให้คงอยู่ต่อไป" จึงได้เริ่มปรับเปลี่ยนงานเบญจรงค์เป็น รูปแบบ "งานจิตรกรรมเบญจรงค์บนเครื่องดินเผา" ซึ่งจะยังคงมีเสน่ห์จากงานเบญจรงค์ ผสมผสานความวิจิตรงดงามของงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงาน Collection ใหม่ที่ยัง คงความงดงามจากเบญจรงค์ แต่งแต้มด้วยโทนสี Blue & White มีที่มาจาก ลายครามมาผสมผสานให้เกิดเป็นโทนสี ที่มีความคลาสสิกมากยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มสตอรี่ลวดลายอิงความเชื่อ ศรัทธาจากศาสตร์ของคนจีนโบราณ และนำมาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน Crafts Bangkok 2019 จัดโดย SACICT โดยสิ่งที่สร้างความยินดีให้กับช่างหัตถศิลป์อย่างยิ่ง คือ ผลงานได้รับความชื่นชมและสามารถ เข้าไปอยู่ในใจของผู้คนได้ บางผลงาน ถูกจับจองตั้งแต่เริ่มจรดปลายพู่กัน เพราะ เล็งเห็นถึงคุณค่าของชิ้นงาน ตลอดจน สามารถตอบโจทย์ความเชื่อ ความศรัทธา จนอยากจะนำไปเป็นของประดับตกแต่งในบ้านเรือน สำนักงาน หรือมอบเป็นของขวัญ ของที่ระลึกแก่ผู้ที่เคารพรัก

ลวดลายที่วาดในผลงานล้วน มาจากความเชื่อที่เป็นสิริมงคลทั้งสิ้น อาทิ ลายหงส์คู่บารมี มาจากสัตว์เทพเจ้าในตำนานของชาวจีน สะท้อนบารมี ความก้าวหน้า และความสง่างาม, ลายเสือ สะท้อนความเชื่อด้านบารมี ความยิ่งใหญ่, ลายปลา สะท้อนความมั่งคั่ง ร่ำรวย เป็นต้น

ครูวิรัชกล่าวทิ้งท้ายว่า "กว่าจะ เกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์หนึ่งชิ้นนั้น อาศัย ทั้งแรงกาย แรงใจ แรงความคิดเพื่อมุ่งให้ ผลงานสามารถตอบโจทย์ความสุขใจแก่ผู้ที่ได้ ครอบครอง เช่นเดียวกัน เมื่อเรามองเห็นผู้คนมองผลงานของเราด้วยรอยยิ้มและ ความสุข นั่นสามารถสะท้อนความสำเร็จให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงาน และคืนความอิ่มเอมใจ กลับคืนมาเช่นเดียวกัน"

บรรยายใต้ภาพ

ครูวิรัช ทะไกรเนตร


แท็ก จิตรกรรม   bangkok   ICT  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ