คอลัมน์หมุนตามทุน: ไม่มี ม.44รอบนี้...5Gก็ไม่เกิด....

ข่าวเศรษฐกิจ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กระบองเพชร

การลงทุนของภาคเอกชนเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยผลักดันให้เกิดเม็ดเงิน เกิดเป็นภาษี และเกิดการพัฒนาประเทศ ขณะที่ภาครัฐมีหน้าที่ประคับประคองดูแลช่วยเหลือให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง...รวมถึง รัฐมีหน้าที่สร้างสภาพแวดล้อม ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ...ถ้าภาคเอกชนไปไม่รอด อุตสาหกรรมต่างๆ ก็ได้รับ ผลกระทบเป็นลูกโซ่ เป็นภาวะฟองสบู่แตก...จึงไม่แปลกที่หลายครั้งที่ผ่านมาภาครัฐต้องเข้ามาช่วยแก้วิกฤติ โดยเฉพาะ ในครั้งนี้ที่รัฐยื่นมือเข้ามาช่วยเยียวยาต่อลมหายใจภาคอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลและโทรคมนาคม ด้วยการใช้มาตรา 44 เข้ามาช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการ...ซึ่งทั้งอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ ทีวีดิจิทัล เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สมควรได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากภาครัฐ !!

ต้องยอมรับว่า การประมูลคลื่น 1800 และ 900 ที่ผ่านมา มีราคาสูงมาก โดยเฉพาะคลื่น 900 สูงเป็น อันดับสองของโลกเมื่อเทียบกับรายได้ต่อประชากร แถมเจอเล่ห์เหลี่ยมการเสนอราคาของเอกชน "บางราย" ทำให้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ต้องก้มหน้าแบกรับภาระค่าประมูลที่สูงเกินจริง ทำให้อุตสาหกรรมสื่อสารผู้ให้บริการทั้ง Broadband และ Mobile มีต้นทุนเพิ่ม อย่างมากมายตามการขยายตัวของ OTT ที่ทำให้ปริมาณการใช้งานผ่าน Mobile มีเพิ่มขึ้น จนคลื่นที่ได้มาจากการประมูลราคาแพงทั้ง 2100 MHz, 1800 MHz และ 900 MHz ไม่เพียงพอในระยะอันใกล้นี้ แต่การจัดเก็บรายได้กลับไม่เพิ่มขึ้น

สาระสำคัญของคำสั่ง มาตรา 44 ในส่วน ของผู้ประกอบการโทรคมนาคมนั้น ทำให้ เอไอเอส ดีแทค และทรู ที่ประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ไปก่อนหน้านี้ รวมวงเงินประมูลประมาณ 190,000 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จะได้รับความช่วยเหลือด้วยการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ จากเดิมจ่าย 4 งวดเป็น 10 งวด หรือจากเดิมต้องจ่ายหมดในปี 2562 เป็น เอไอเอส และ ทรู จ่ายงวดสุดท้ายปี 2568 ขณะที่ ดีแทค ซึ่งประมูลหลังสุด จ่ายงวดสุดท้ายปี 2570 เพื่อให้ผู้ประกอบการ โทรคมนาคมมีเงินทุนมาประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ และขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และรองรับการให้บริการ 5G

ที่ผ่านมา ประเทศไทยเข้าสู่ 3G ล้าหลัง กว่าประเทศอื่น 10 ปี พอเปิดให้บริการ 4G ไทยล้าหลังกว่าประเทศอื่น 8 ปี ทำให้ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เอกชนต้องเอาเงินลงทุนจำนวนมหาศาลมาลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่อไล่กวดประเทศอื่นๆ ที่คุ้มทุนกันมาหมดแล้ว การเปิดบริการ 3G 4G ช้า ทำให้จุดคุ้มทุน ของโอเปอเรเตอร์ช้าตามไปด้วย และในห้วงเวลาเดียวกัน ภาคเอกชนต้องเตรียมเงินลงทุนเพิ่มเพื่อเข้าประมูล 5G ในขณะที่ของเดิมยังไม่คุ้มทุน แต่ความก้าวหน้าของประเทศรอไม่ได้ ประเทศไทยต้องมี 5G ให้ทัดเทียมนานาประเทศ และไม่ผิดที่รัฐบาลต้องกระโดดลงมาช่วย เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้า

ม.44 ให้มีการผ่อนชำระ ไม่ได้ทำให้รัฐหรือใครเสียผลประโยชน์ แต่ทางกลับกัน คือการต่อลมหายใจ ให้สื่อทีวี และการสร้าง content ทำให้กลุ่มสื่อสาร มีกำลังในการลงทุน 5G เพื่อประเทศ...หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงโดยปราศจากอคติในใจ...ม.44 สั่งให้ผ่อนผันชำระค่างวดเงินประมูลไม่ได้เป็นการขอลดจำนวนเงินค่าประมูลคลื่นที่ต้องชำระให้แก่รัฐแต่อย่างใด การที่ ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ขอขยายจำนวนงวดชำระงวดสุดท้าย และพร้อมที่จะชำระดอกเบี้ยนโยบายที่รัฐกำหนด ซึ่งไม่ได้ทำให้รัฐเสียประโยชน์ และ โอเปอเรเตอร์ยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช.กำหนดไว้เดิม โดยได้มีหลักประกันธนาคารให้แก่ กสทช. ครบถ้วนตามมูลค่าคลื่นที่ต้องชำระ.นี้ไม่ใช่การผิดนัดชำระ...จึงถือได้ว่า ม.44 ครั้งนี้เป็นการ ผ่าทางตัน...ต่อลมหายใจให้ภาคอุตสาหกรรมไปต่อได้ โดยไม่มีใครเสียประโยชน์!!!


แท็ก คอลัมน์:  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ