เตรียมพร้อม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 24 เมษายน 2562 00:00:32 น.

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมพื้นที่จัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล แปลงหมายเลข 44 ม.5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เป็นแปลงนำร่องบริหารจัดการแบบวิสาหกิจแปลงใหญ่ (mega farm) ในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าครบวงจร" ระหว่างสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง