แจก4พันธุ์ข้าวพระราชทานวันพืชมงคล

ข่าวทั่วไป 25 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรม การข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ณ แปลงนาทดลอง ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 4 พันธุ์รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 1,206 กิโลกรัม เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 วันที่ 9 พฤษภาคม บรรจุในกระบุงเพื่อใช้หว่าน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนที่เหลือบรรจุใส่ซองพลาสติกแจกเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตรจำนวน 366,000 ซอง ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 4พันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวมีคุณลักษณะโดดเด่น ดังนี้ 1) ขาว ดอกมะลิ 105 ทนแล้งได้ดีพอสมควร คุณภาพข้าวสุก มีกลิ่นหอม นุ่ม ให้ผลผลิตประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี และทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม 2) ปทุมธานี 1 นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตสูงประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง 3) กข43 มีกลิ่นหอมอ่อน นุ่ม ให้ผลผลิตประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ และค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 4) กข6 เป็นข้าวเหนียว ให้ผลผลิตสูงประมาณ 666 กิโลกรัมต่อไร่ ทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตองมีกลิ่นหอม คุณภาพการสีดี และต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล

นายประสงค์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กรมการข้าวยังเตรียมกระบุงข้าว หรือที่เรียกว่า คู่หาบเงิน - คู่หาบทอง สำหรับให้เทพีคู่หาบเงิน - คู่หาบทอง ใช้หว่านในวันพระราชพิธีฯ ซึ่งกระบุงข้าว ประกอบด้วย ไม้ไผ่สีสุกนำมาจักเป็นเส้น แล้วหลาวให้ได้ขนาดเดียวกัน นำมาจักสานเป็นกระบุงข้าว 8 ใบ ทำการพ่นสีเงิน 4 ใบ และพ่นสีทอง 4 ใบ สำหรับใช้กับเทพีคู่หาบเงิน 2 ชุด และคู่หาบทอง 2 ชุด ในส่วนไม้คานจะแกะสลักด้วยไม้สักทอง โดยส่วนหัวไม้คานจะแกะสลักเป็นรูปหัวพญานาค ส่วนหางไม้คานจะแกะสลักเป็นหางพญานาค ตัวไม้คานจะใช้ไม้ไผ่สีสุกที่มี 8 ข้อความยาวประมาณ 110 เซนติเมตร หรือ 46 นิ้ว แต่ละข้อจะมีความหมายว่า ข้อที่ 1 คาน - ข้อที่ 2 แคน - ข้อที่ 3 ยาก - ข้อที่ 4 แค้น - ข้อที่ 5 มั่ง - ข้อที่ 6 มี - ข้อที่ 7 สี - ข้อที่ 8 สุก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาชีพเกษตรกร สำหรับสาแหรกทำจากหวายหอมที่ลำต้นสมบูรณ์สม่ำเสมอ นำมาสานเป็นหัวสาแหรกรูปหัวแหวนพิรอดแสดงถึงการนำพาพืชพันธุ์ธัญหารเจริญเติบโตสมบูรณ์รอดปลอดภัยในปีนั้นๆ ในส่วนไม้ค้างคาน จะทำด้วยไม้สักทองแกะสลักตกแต่งด้วยสีเงินและสีทอง สำหรับใช้ค้ำไม้คานและกระบุงข้าวคู่หาบเงิน - คู่หาบทองให้สง่างาม และไม้รองกันกระบุง เป็นไม้ที่ใช้รองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บรรจุในกระบุงข้าวให้มีปริมาณข้าวแต่ละข้างน้อยลง ไม่หนักจนเกินไปทำให้เทพีสามารถหาบข้าวได้นาน ในการนี้ กรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 100 กิโลกรัม สำหรับใช้ซ้อมและในวันพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

บรรยายใต้ภาพ

ประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ