เขื่อนลำปาวหยุดส่งน้ำสิ้นเม.ย. ยันมีสำรองพอใช้ถึงเข้าหน้าฝน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 00:00:47 น.

นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังสิ้นเดือนเมษายน โครงการส่งน้ำฯ ลำปาวจะหยุดส่งน้ำเพื่อกิจกรรมการเกษตร หลังได้ส่งน้ำให้เกษตรกรทำนาปรังในฤดูแล้งปี 2561/62 ได้เกือบเต็มพื้นที่ชลประทาน คือ 270,000 ไร่ เกินแผนที่กำหนดจำนวน 20,000ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังคงระบายน้ำลงลำน้ำลำปาวเพื่อรักษาระบบนิเวศ วันละ 400,000 ลบ.ม. และระบายน้ำนอนคลองให้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งที่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานทางคลองส่งน้ำด้านขวา กม.28 อีกวันละ 100,000 ลบ.ม. รวมทั้งกิจกรรมใช้น้ำด้านอื่นยังคงส่งน้ำให้ปกติ ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่มีอยู่สามารถให้บริการกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนได้โดยไม่มีปัญหาจนสิ้นฤดูแล้ง

สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 481 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือร้อยละ 24ของปริมาณเก็บกัก และคาดว่าเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 จะมีน้ำเหลือในอ่างฯ ประมาณ 400 ล้านลบ.ม. ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุม และเพียงพอจัดสรรให้เกษตรกรทำนาปีช่วงต้นฤดูกาลได้ตามปกติ

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่มักเกิดช่วงฤดูฝนนั้น นายพงศ์ศักดิ์กล่าวว่า กรมชลประทานศึกษาแนวทางแก้ปัญหา น้ำท่วมไว้ 2 กรณีคือ เปิดพื้นที่รับน้ำนองเช่นเดียวกับบางระกำโมเดล โดยปล่อยน้ำให้เกษตรกรทำนาและเก็บเกี่ยวให้เสร็จก่อนน้ำหลาก เมื่อถึงเดือนกันยายนจึงปล่อยให้เป็นพื้นที่เก็บน้ำได้ประมาณ 16 ล้านลบ.ม.

อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวยังมีเกษตรกรบางส่วนไม่พร้อมดำเนินการ จึงเสนอวิธีขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำให้ระบายน้ำออกจากที่ลุ่มต่ำภายใน 2 อาทิตย์ หรือทำพนังกั้นน้ำโอบป้องกันน้ำเข้าท่วม นอกจากนี้ จากการตรวจสอบพบว่าปัญหาน้ำท่วมไม่ได้เกิดประจำทุกปี ประกอบกับภายหลังจากมีการเพิ่มความจุให้อ่างฯ ลำปาวเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก 500 ล้านลบ.ม. คาดว่าปีนี้จะควบคุมสถานการณ์พื้นที่ท้ายเขื่อนได้ ซึ่งโครงการวางแผนเก็บน้ำช่วงฝนนี้ ให้เต็มศักยภาพความจุ 1,900 ล้านลบ.ม. เพื่อเป็นน้ำต้นทุนและช่วยบรรเทาอุทกภัยให้พื้นที่ลุ่มต่ำ ในอนาคตโครงการส่งน้ำฯลำปาว มีแผนปรับปรุงระบบส่งน้ำระยะทางรวมกว่า 600 กิโลเมตร เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำให้รวดเร็วทั่วถึงเต็มพื้นที่ชลประทานที่มีมากกว่า 300,000 ไร่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง