เร่งแก้ไฟป่าหมอกควัน9จว.เหนือ

ข่าวทั่วไป 26 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานฯ ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศประมาณ 73 ล้านไร่ มีสถานีควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ 147 สถานี ดูแลพื้นที่หลัก 26.437 ล้านไร่ ซึ่งปีนี้สถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นมากกว่าทุกปี โดยเฉพาะใน 9 จังหวัดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.แพร่ จ.น่าน จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.พะเยา และจ.ตาก จึงดำเนินการแก้ปัญหาไฟป่าระยะเร่งด่วน ได้แก่ 1. กำหนด 60 วันห้ามเผา ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ 2.สนับสนุนกำลัง เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า 510 นาย จากทั่วประเทศมาช่วยดับไฟป่า 3.ตั้งกองอำนวยการควบคุมไฟป่าในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ 16 กอ. (พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 5 กอ. คือ กอ.ตาก /กอ.ดอยตุง/กอ.เชียงใหม่/กอ. อินทนนท์/กอ.แม่ฮ่องสอน โดยจัดกำลัง เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ พิเศษดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าแก่กองอำนวยการควบคุมไฟป่าด้วย นอกจากนี้ ยังบูรณาการกับทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนจิตอาสาที่มาช่วยป้องกันและร่วมดับไฟป่า ร่วมหยุดการลุกลามของ (Hot spot) ร่วมทำแนวกันไฟ การเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของการเผาป่าด้วย

ขณะที่การแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เร่งดับไฟป้องกันการลุกลาม ไม่ให้เกิดขึ้นอีก และอยากฝากประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟป่าได้ที่ สายด่วน (Hotline) เฝ้าระวังไฟป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลข 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแนวทางเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เน้น แก้ปัญหาการเผาระดับ ตำบล จึงตั้งเป็น คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยการบูรณาการ ผู้ว่าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งหลังจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เริ่มลดลง จะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืนต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ