นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม

ข่าวบันเทิง 26 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม) สาหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ ของกรมหม่อนไหม และเกษตรกรเจ้าของแปลง ศพก. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการและมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งมอบนโยบายในการดาเนินงานให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงครามเมื่อเร็วๆ นี้


แท็ก เกษตรกร  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ