ขนส่งฯ งดให้บริการต่อภาษี 27-28 เม.ย.นี้

ข่าวยานยนต์ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนด ให้วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นวันเปิดใช้งานโปรแกรมการจัดทำ และใช้ต้นทะเบียนในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Database) ทดแทนรูปแบบการค้นหาต้นทะเบียนรูปแบบเดิม ที่เป็นแบบกระดาษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นหาต้นทะเบียน ลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ พร้อมรองรับการพัฒนางานด้านทะเบียนและภาษีรถในรูปอื่นๆ ทั้งนี้ในการลงโปรแกรมดังกล่าว มีความจำเป็นต้องปิดระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมการขนส่งทางบกทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ต้อง "งด" การให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน ตามโครงการ "ช็อปให้พอ แล้วต่อภาษี : Shop Thru for Tax" ในวันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 รวมถึง ปิดระบบการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ผ่านเว็บไซต์ https://www.dlte-serv. in.th และผ่านสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

"กรมการขนส่งทางบก มุ่งยกระดับ การให้บริการประชาชน ได้รับความสะดวกรวดเร็วเพิ่มช่องทางเลือก ให้ประชาชนสามารถใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีอย่างหลากหลาย เฉพาะเดือนมีนาคม 2562 สามารถจัดเก็บภาษีรถประจำปี เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ทั้งสิ้น 820,728,542.76 บาท เป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จำนวน 420,463 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 588,462,668.99 บาท การใช้บริการรับชำระภาษีรถผ่านช่องทาง "เลื่อนล้อ ต่อภาษี" (Drive Thru for Tax) จำนวน 58,868 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ 107,464,244.04 บาท และการใช้บริการชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้า ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามโครงการ "ช็อปให้พอ แล้วต่อภาษี" มีประชาชนมาใช้บริการจำนวน 51,125 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ 72,703,471.74 บาท นอกจากนี้เป็นการชำระภาษีผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ ผ่านระบบอินเตอร์เนตที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th เคาน์เตอร์เซอร์วิส ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปรษณีย์ และผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถจัดเก็บภาษีได้รวม 52,098,157.99 บาท"

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ