ดร.ปรารถนา ศรีสุข

ข่าวเศรษฐกิจ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ดร.ปรารถนา ศรีสุข จาก IC-UTK เรียนเชิญ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ บรรยายหัวข้อ "Thai-Indonesia Economic and Business Relations : Future Co-operations" ให้กับนักศึกษาปริญญาโท และคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Unsika ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ